Team Thailand in Canada

Team Thailand in Canada

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Mar 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Apr 2024

| 28,604 view

Royal Thai Embassy

180 Island Park Drive,
Ottawa, Ontario K1Y 0A2
Tel. +1 (613) 722-4444
Fax. +1 (613) 722-6624
E-mail: [email protected] (General Enquiries) 
            [email protected] (Consular Enquiries)
Website: http://www.thaiembassy.org/ottawa

Royal Thai Consulate-General, Vancouver

1040 Burrard Street,
Vancouver, British Columbia V6Z 2R9
Tel. +1 (604) 687-1143
Fax. +1 (604) 687-4434
E-mail:  [email protected]
Website: http://www.thaiconsulatevancouver.ca

Thai Trade Centre, Toronto

31 Gloucester Street,
Toronto, Ontario M4Y 1L8
Tel. +1 (416) 921-5400
Fax. +1 (416) 921-7545
E-mail: [email protected]

Thai Trade Centre, Vancouver

1009 - 1166 Alberni Street,
Vancouver, British Columbia V6E 3Z3
Tel. +1 (604) 687-6400
Fax. +1 (604) 683-6775
E-mail: [email protected]
Website: http://www.thaitrade.ca

Royal Thai Honorary Consulate–General, Toronto 

Closed until futher notice

Royal Thai Honorary Consulate–General, Montreal

Mr. Louis P. Desmarais, Honorary Consul-General in Montreal

Royal Thai Honorary Consulate–General, Edmonton 

Closed until futher notice

Royal Thai Honorary Consulate–General, Calgary

Closed until futher notice

 

Thai Government Representatives based in United States (Responsible for canada)

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington, D.C.                                                                     

1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 203
Washington, D.C. 20007,  U.S.A
Tel. +1 (202) 338-1543-45
Fax. +1 (202) 338-1549
E-mail: [email protected] 

Office of Science and Technology (OSTC), Royal Thai Embassy, Washington D.C.

1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 104
Washington, D.C. 20007,  U.S.A
Tel. +1 (202) 944-5200
Fax. +1 (202) 944-5203
E-mail: [email protected]

Thailand Board of Investment New York Office

7 World Trade Center,
34th Fl., Suite F 250 Greenwich St.
New York, NY 10007 U.S.A
Tel. +1 (212) 422-9009
Fax. +1 (212) 422-9119
E-mail: [email protected]  [email protected]