ทีมประเทศไทยในแคนาดา

ทีมประเทศไทยในแคนาดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,278 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
180 Island Park Drive,
Ottawa, Ontario K1Y 0A2
Tel. 1 (613) 722-4444
Fax. 1 (613) 722-6624
E-mail: General Enquiries [email protected] ,
Consular Enquiries [email protected]
Website: www.thaiembassy.ca

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
1040 Burrard Street,
Vancouver, British Columbia V6Z 2R9
Tel. 1 (604) 687-1143
Fax. 1 (604) 687-4434
E-mail: [email protected]
Website: http://www.thaiconsulatevancouver.ca

สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
Ste. 1009, 1166 Alberni Street,
Vancouver, British Columbia V6E 3Z3
Tel. 1 (604) 687-6400
Fax. 1 (604) 683-6775
E-mail: [email protected]

สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
31 Gloucester Street,
Toronto, Ontario M4Y 1L8
Tel. 1 (416) 921-5400
Fax. 1 (416) 921-7545
E-mail: [email protected]

(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโทรอนโต (กิตติมศักดิ์)
(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมอนทรีออล (กิตติมศักดิ์)
1155 Boulevard Rene’ Lévesque Ouest, Suite 2500, 25th Floor,
Montreal, Quebec H3B 2K4
Tel. 1 (514) 878 – 4466
Fax. 1 (514) 878 – 2446
E-mail: [email protected]
Office Hours: Tuesday and Thursday 10.00 – 12.00 hrs

(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโทรอนโต
130 King St. West, Suite 620,
Toronto, ON, Canada M5X 2A2
Tel: 1 (416) 614-2625
Fax: 1 (416) 614-8891
E-mail: [email protected]

(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)

 

ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบคลอบคลุมแคนาดาแต่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 203
Washington, D.C. 20007,  U.S.A.
Tel. 1 (202) 338-1543-45
Fax. 1 (202) 338-1549
E-mail: [email protected] 

สานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 104
Washington, D.C. 20007,  U.S.A.
Tel. 1 (202) 944-5200
Fax. 1 (202) 944-5203
E-mail: [email protected]

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) ณ นครนิวยอร์ก
7 World Trade Center,
34th Fl., Suite F 250 Greenwich St.
New York, NY 10007 U.S.A
Tel. 1 (212) 422-9009
Fax. 1 (212) 422-9119
E-mail: [email protected]  [email protected]