หน่วยงานทีมประเทศไทยในแคนาดา

หน่วยงานทีมประเทศไทยในแคนาดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.พ. 2567

| 12,113 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

180 Island Park Drive,
Ottawa, Ontario K1Y 0A2
Tel. +1 (613) 722-4444
Fax. +1 (613) 722-6624
E-mail:  [email protected] (ทั่วไป)
             [email protected] (ฝ่ายกงสุล)
Website: www.thaiembassy.ca


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

1040 Burrard Street,
Vancouver, British Columbia V6Z 2R9
โทร +1 (604) 687-1143
โทรสาร +1 (604) 687-4434
E-mail: [email protected]
Website: http://www.thaiconsulatevancouver.ca

 

สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโทรอนโต

31 Gloucester Street,
Toronto, Ontario M4Y 1L8
โทร +1 (416) 921-5400
โทรสาร +1 (416) 921-7545
E-mail: [email protected]


สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

1009 - 1166 Alberni Street,
Vancouver, British Columbia V6E 3Z3
โทร +1 (604) 687-6400
โทรสาร +1 (604) 683-6775
E-mail: [email protected]
Website: http://www.thaitrade.ca

 

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครโทรอนโต 

(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครมอนทรีออล 

(นายหลุยส์ พี. เดส์มาเรส์)

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเอดมันตัน

(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์  นครคัลการี

(ปิดทำการเป็นการชั่วคราว)

 

หน่วยงานราชการไทยที่อยู่ในสหรัฐฯ (มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมแคนาดา)

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 301
Washington, D.C. 20007, U.S.A.
โทร +1 (202) 333-9381
โทรสาร +1 (202) 333-9384
E-mail: [email protected]

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 203
Washington, D.C. 20007, U.S.A.
โทร +1 (202) 338-1543-45
โทรสาร +1 (202) 338-1549
E-mail: [email protected]

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 104
Washington, D.C. 20007, U.S.A.
โทร +1 (202) 944-5200
โทรสาร +1 (202) 944-5203
E-mail: [email protected]

 

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

1024 Wisconsin Ave. NW., Suite 201

Washington DC. 20007

โทร +1 (202) 944-2111-12
โทรสาร +1 (202) 944-3313

E-mail: [email protected]

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครนิวยอร์ก

7 World Trade Center,
250 Greenwich Street, 34th FL
New York, NY 10007
โทร +1 (212) 422-9009
โทรสาร +1 (212) 422-9119
E-mail: [email protected]

 

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก

61 Broadway, Suite 2810

New York, N.Y. 10006, U.S.A.

โทร +1 (212) 432-0433

E-mail: [email protected]

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

1906 23rd Street, N.W.
Washington D.C. 20008

โทร +1 (202) 667-8010

โทรสาร + 1 (202) 265-7239

E-mail: [email protected]