เรื่องใหม่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองวินนิเพก รัฐแมนิโทบา วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

5 ก.ค. 2567

ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ในแคนาดาปี ๒๕๖๗

14 มิ.ย. 2567

ประกาศการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

23 พ.ค. 2567

ประกาศการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

23 พ.ค. 2567

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการค้าระหว่างประเทศ) คนที่ ๒

29 เม.ย. 2567

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

29 เม.ย. 2567

ดูทั้งหมด
ข่าวน่ารู้ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด