เรื่องใหม่ ดูทั้งหมด
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาที่วัดราชธรรมวิริยาราม ๑ ณ กรุงออตตาวา
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

7 ก.ย. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล

3 ส.ค. 2564

ประกาศราคากลางโครงการจัดพิมพ์หนังสือภาพที่ระลึก Take your seat

23 ก.ค. 2564

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

22 ก.ค. 2564

ประกาศราคากลางโครงการเสริิมสร้างความนิยมในสินค้าอาหารไทยและวัตถุดิบอาหารไทยในแคนาดา

19 ก.ค. 2564

ประกาศราคากลาง สถานะ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

23 มิ.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ดูทั้งหมด
ข่าวน่ารู้ดูทั้งหมด
เจาะลึกผู้บริโภคระหว่างรุ่น Gen Z และ Gen Y (Millennials) ในแคนาดา

5 ก.ค. 2564

Fact Sheet การค้าแคนาดา

27 พ.ค. 2564

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) 

30 เม.ย. 2564

สาธารณสุขแคนาดาเล็งพิจารณาข้อกําหนดผลิตภัณฑ์จากแป้งทัลคัม

29 เม.ย. 2564

ค้าปลีกแคนาดาร่วมโปร “ซื้อก่อน ผ่อนทีหลัง” กระตุ้นการซื้อมากขึ้น

25 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดูทั้งหมด
Bajrasudha Gajanurak : A Royal Elixir to Strengthen Wild Elephants

13 ก.ย. 2564

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2564 "แมลงตัวนั้นตัวนี้ มีเยอะมากมาย กับความหลากหลายทางชีวภาพ ในยุค BCG Economy"

22 มิ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ 2564

18 มิ.ย. 2564

วิทย์ปริทัศน์ (OST Science Review) ฉบับ เดือนเมษายน 2564 : “โอกาส” กับ “อวกาศ” ความหมายที่ใกล้เข้ามาทุกที

27 พ.ค. 2564

แคนาดากำลังกลายเป็นซิลิคอนวัลเลย์ (ฮับบริษัทไฮเทค) แห่งใหม่ของโลก

20 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวดูทั้งหมด
Bajrasudha Gajanurak : A Royal Elixir to Strengthen Wild Elephants

13 ก.ย. 2564

อัตราเงินเฟ้อในแคนาดาล่าสุดพุ่ง 3.7% เริ่มส่งผลกระทบเศรษฐกิจ

20 ส.ค. 2564

ส่องพฤติกรรมการใช้จ่ายกลุ่ม YOLO แคนาดาหลังวิกฤต COVID-19

23 ก.ค. 2564

จับตาภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจแคนาดาในช่วงครึ่งหลังปี 2564

6 ก.ค. 2564

แคนาดาฟังความเห็นการแบนโฆษณาอาหารขยะตามประเทศอังกฤษ

5 ก.ค. 2564

ดูทั้งหมด